A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Švédsko - Průvodce

Pro milovníky archeologie lze ve Švédsku nalézt mnoho pozůstatků doby kamenné, bronzové i železné, jež svědčí o čilém obývání tohoto poloostrova tisíce let před naším letopočtem. Švédové také roku 1648 dobyli Prahu a odvezli část cenných sbírek Rudolfa II. Ty se od té doby nachází právě v této zemi.Vikingové Středověk Vláda Vasovců Novověk 19. století Současnost

Vystřídaly se tu různé kočovné kmeny, ale skutečný význam měli pro Švédsko až Sveové, jejichž vliv sílil zhruba od 7. století n. l. Soustředili se hlavně v okolí jezera Mälaren, na ostrově Björkö vytvořili sídliště Birka, které sloužilo jako centrum říše až do 9. století.

Vikingové

Váleční mořeplavci a dobyvatelé - vikingové - působící hlavně mezi 9. a 12. stoletím, se stali jedním ze symbolů Skandinávie. Jejich životní styl rekonstruují různé skanzeny a k vidění je i původní vikinská loď (v městském muzeu v Göteborgu). Vikingové se na svých lodích dostali až do Istanbulu, do Ruska i do Ameriky. Tato doba (počátek 9. století) je také spojena s přerodem pohanského státu na křesťanský, a to zásluhou misionáře sv. Agnara, který v sídlišti Birka založil první křesťanský kostel.

Švédsko v raném středověku

Prvním křesťanským švédským králem byl Olof Skötkonung (968 - 1020), který vytvořil základ švédského království. Později k němu bylo připojeno kristianizované Finsko, v roce 1319 se švédské království spojilo i s norským. Z následujících panovníků vynikl Birger Jarl jako zakladatel města Stockholm. Do slibného vzestupu království zasáhl v polovině 14. století mor, který si vyžádal téměř třetinu obyvatelstva.

Vláda Vasovců

Na přelomu 14. a 15. století tvořilo Švédsko s Norskem a Dánskem, ale v roce 1526 se definitivně osamostatnilo a jeho králem se stal Gustav I. Vasa.

S Gustavem I. se pojí téměř úsměvná legenda připomínající příběh o maratonském běhu:Když Gustav Vasa, ještě než se stal králem, vedl povstání ve Stockholmu, zdálo se mu, že získal málo příznivců. Obrátil se tedy na spásný útěk k norským hranicím, ale cestou ho dohonili dva lyžaři se zprávou, že se situace změnila a obyvatelé Stockholmu se přiklonili k povstání. Na počest této události vznikl na trase Gustavova úprku každoroční lyžařský závod.

Jedním z dalších významných panovníků dynastie Vasa byl Gustav II. Adolf, pro našince známý jako důležitý aktér třicetileté války (1618 - 1648). Za jeho vlády a především díky jeho válečné činnosti Švédsko připojilo rozsáhlá území Baltu a získalo zpět ztracenou jižní část.

Pozoruhodná je rovněž postava královny Kristiny, dcery Gustava II. Její kontroverzní povaha a bouřlivý životní příběh se staly námětem jednoho z dramat Augusta Strindberga.

Dějiny Švédska v novověku

17. a 18. století znamenalo pro Švédsko střídavě vzestup a pád. Z hlediska územního ztratilo Švédsko baltské území dobyté Gustavem II., z hlediska vědy a pokroku získalo osvícenské Švédsko jméno a zvuk díky několika dodnes uznávaným osobnostem, jakými byli Andreas Celsius, Carl Scheele, který objevil chemický prvek chlor nebo Carl von Linné, jenž bádal v oblasti biologie a zasloužil se o přiřazení druhových jmen rostlinám. Na trůnu se vystřídalo mnoho panovníků, ale jejich moc byla postupně omezována parlamentem. Jako kulturní mecenáš vynikl král Gustav III. - zakladatel Královské opery ve Stockholmu a Švédské akademie věd, která dodnes uděluje Nobelovu cenu.

Průmyslová revoluce v 19.století

Toto období zaznamenalo přerod od zemědělského k industriálnímu státu, jež mělo za následek rychlý hospodářský rozvoj Švédska a jeho vstup mezi nejbohatší státy západní Evropy. Napomohl tomu i Nobelův vynález dynamitu a další prospěšné „novinky“, jež si získaly proslulost i za hranicemi Skandinávie. Do dvacátého století tak Švédsko vstupuje jako silná a ekonomicky stabilní země, leč menší, protože roku 1905 se od něho s definitivní platností odtrhlo Norské království.

Dvacáté století - od světových válek až dodnes

Za první světové války vyhlásilo Švédsko neutralitu a svou pozici stranou se snažilo udržet i za války druhé, kdy se stalo hlavně útočištěm válečných uprchlíků. V období mezi světovými válkami se začalo orientovat levicově, do popředí se dostala sociální demokracie a v duchu této politiky se Švédsko vyvíjelo prakticky až do dnešních dnů.

Stalo se jedním z nejsilnějších a nejstabilnějších sociálních států, který běžné populaci zajišťuje záviděníhodný životní standard. Pozitivní vizitkou dnešního Švédska je nízká nezaměstnanost, čistota a pořádek ve městech a takřka nulová kriminalita. V centru Stockholmu si v parku klidně můžete o strom opřít zavazadla a vrátit se k nim na konci dne – uvidíte, že tam na vás budou nedotčená čekat.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud