A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Švédsko - Jezero Mälaren - Průvodce

Mälaren je třetí největší jezero Švédska (1140 km²) a je pomyslnou kolébkou švédského království. Právě zde na jezeře Mälaren na ostrově Björkö vybudovali Vikingové své první město Birka. Dodnes je zde k vidění mnoho fascinujících pozůstatků z této doby. Ostrovy Města

Mälaren se nachází ve středním Švédsku a jeho strategická pozice byla nesporná i v pozdějších dobách, jezero leží totiž v blízkosti hlavního města Stockholm, které bylo od počátku svého vzniku mocenským centrem říše.
Úžasná je také jezerní fauna, žijí zde tři desítky druhů ryb, například siven, losos, pstruh, štika a mnoho dalších.

Ostrovy na jezeře

Na Mälarenu se nachází přes tisíc ostrovů, z nichž největší je Selaön a Svartsjölandet (oba mají přes 80 km2. Ovšem i některé z malých ostrovů stojí za pozornost, například již zmíněný Björkö.

Björkö

Švédskými dějinami „načichnete“ právě na tomto ostrově. Na sídlišti Birka, které vznikalo přibližně kolem roku 760, dnes najdete největší vikingské pohřebiště ve Skandinávii. Význam Birky rychle rostl, město kontrolovalo obchod i řemesla v celém regionu. V roce 830 se v Birce usídlil benediktinský mnich vyslaný svatou říší římskou, aby obrátil pohanské Vikingy na víru, přítomnost křesťanského elementu dokládají archeologické nálezy křesťanských rakví na pohanských pohřebištích. Většinu zajímavých exponátů (nálezy, kopie předmětů či model původní vesnice) můžete zhlédnou v Birka Museum. Sláva Birky trvala zhruba do konce 10. století, než se centrum veškerého dění přesunulo do města Sigtuna.

Města u Mälaren

O Stockholmu jsme již pojednali v samostatné kapitole, nebudeme se proto nyní k nejvýznamnějšímu městu v okolí jezera vracet. Pobřeží velikého jezera se však dotýká i dalších měst, například stotisícového Västerås.

Västerås

Toto město je ve skutečnosti spojením dvou světů - starého a nového. Historická část v centru města si získá každého milovníka letitých pamětihodností. Úzké uličky a starobylé domy jsou jedním pólem města, tím druhým je moderní předměstí s nákupními centry a mohutnými budovami. Město je také dobrým výchozím bodem pro průzkumnou plavbu po jezeře Mälaren.

Ve Västeråsu můžete navštívit několik muzeí, zaměřených hlavně na výtvarné umění, a nedaleko vlastního města také skanzen Vallby Friluftsmuseum. Historickému centru vévodí cihlová katedrála Domkyrkan z 12. století, za níž se vám otevře to pravé starobylé město s řemeslnými obchůdky v dřívější studentské čtvrti Kyrkbacken.

Za obhlédnutím památek z předkřesťanské doby si vyjeďte kousek za město. Naleznete obrovský monument Anundshög, velký runový kámen, kameny vytvářející tvar lodi a ještě mnohem více historických zajímavostí.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11

Články odjinud